Wednesday, January 4, 2012

3 bentuk Autoriti

Ini bentuk2 autoriti yang ada di dunia ni..

1) Tradisional
- Autoriti ini diperoleh daripada warisan antara generasi ke satu generasi. sebagai contoh Sultan dan raja mendapat autoriti disebabkan warisan.

2) Karismatik
- Autoriti ini diperolehi oleh sebab diri individu itu sendiri yang dilihat berkarisma. sebagai contoh Ahli politik mendapat autoriti oleh sebab karisma mereka dalam sesuatu perkara.

3) Perundangan
- Autoriti ini disebabkan oleh kuasa undang2 di sesuatu tempat dan ia boleh jadi secara kontrak, tetap dan sementara. contoh perlantikan ketua setiausaha negara adalah berasaskan undang2

No comments:

Post a Comment