Monday, September 3, 2012

TENTATIF PENGELUARAN PEMBIAYAAN KEPADA PELAJAR LAMA IJAZAH/SARJANA/PHD DI IPTA BAGI SEMESTER 1 SESI 2012/2013 - PENGELUARAN PEMBIAYAAN KELOMPOK 1

**Sumber: www.ptptn.gov.my
**Diubah suai tanpa mengubah tarikh pembayaran kelompok 1 oleh NAjib Khadzi1  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (KAMPUS SERDANG) - 30/06/2012

2. UNIVERSITI MALAYA IJAZAH SEPENUH MASA - 06/09/2012

3. UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (KAMPUS GOMBAK, SELANGOR)  IJAZAH PERTAMA/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 06/09/2012

4. UNIVERSITI MALAYA (INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH) SARJANA/PHD/PROFESIONAL  06.09.2012- 

5. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA IJAZAH SEPENUH MASA - 8.9.2012

6. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS INDUK & CAWANGAN IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

7. UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (IJAZAH) - 8.9.2012

8. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

9. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA INDUK DAN CAWANGAN IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

10UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

11. UNIVERSITI SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN IJAZAH - 8.9.2012 

12. UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN -  IJAZAH - 8.9.2012

13. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA_SELAIN DIPLOMA -IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012 

14. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (KAMPUS SKUDAI, JOHOR) - IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

15. UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) -  IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012 

16. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (KAMPUS SERDANG) IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

17. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) IJAZAH PERTAMA/SARJANA/PHD - 8.9.2012

18. UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK  - IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

19. UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS INDUK KOTA KINABALU DAN LABUAN) IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

20. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA - IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

21. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DIPLOMA/IJAZAH/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

22. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (INDUK) IJAZAH PERTAMA/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

23. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (KUALA LUMPUR) IJAZAH PERTAMA/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

24. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM) IJAZAH PERTAMA/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 8.9.2012

25. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (KAMPUS KL) IJAZAH/SARJANA/PHD - 13/09/2012

26. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (SPACE) IJAZAH SEPARUH MASA - 14/09/2012

27. UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT) PHD/SARJANA - 15.9.2012

28. UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (LAW CENTER) PROFESIONAL/SARJANA - 15.9.2012

29. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (IPUSAT KEMBANGAN PENDIDIKAN) SPRH MASA IJAZAH PERTAMA/SARJANA/PHD/PROFESIONAL - 02/10/2012
No comments:

Post a Comment